MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij als een belangrijke sleutel voor vooruitgang. Wij vinden het van groot belang om een bijdrage te leveren aan een beter milieu, een menswaardige samenleving en een gezonde toekomst voor de volgende generaties. We geven graag iets terug aan anderen, ver weg of dichtbij. Het sponsoren van sportverenigingen en het ondersteunen van verenigingen, instellingen en stichtingen waarmee wij affiniteit hebben, hoort daar als vanzelfsprekend bij.

 

WIJ ZIJN PARTNER VAN

MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Bedrijven spelen een sleutelrol bij het realiseren van weerbare en gelukkige mensen (people), een rijke natuur (planet) en een gezonde economie (profit). De missie van MVO Nederland is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten.

WIJ SPONSOREN EN ONDERSTEUNEN